Ý tưởng của bạn Minh là tạo chương trình “Bể cá cảnh”, trong đó có một chú cá bơi tung tăng, nếu chạm phải cạnh bể thì chú cá phải quay trở lại. Chương trình nào sau đây diễn tả ý tưởng của b

Câu hỏi:

Ý tưởng của bạn Minh là tạo chương trình “Bể cá cảnh”, trong đó có một chú cá bơi tung tăng, nếu chạm phải cạnh bể thì chú cá phải quay trở lại. Chương trình nào sau đây diễn tả ý tưởng của bạn Minh?
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Ý tưởng của bạn Minh là tạo chương trình “Bể cá cảnh”, trong đó có một chú cá bơi tung tăng, nếu chạm phải cạnh bể thì chú cá phải quay trở lại. Chương trình nào sau đây diễn tả ý tưởng của b

Đáp án đúng là: B. Vì đáp án B thể hiện rõ ý tưởng của bạn Minh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Ý tưởng của bạn Minh là tạo chương trình “Bể cá cảnh”, trong đó có một chú cá bơi tung tăng, nếu chạm phải cạnh bể thì chú cá phải quay trở lại. Chương trình nào sau đây diễn tả ý tưởng của b của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button