Xác định trên hình 11.1 phạm vi của biển Đông, các nước chung với biển Đông.

Câu hỏi:

Xác định trên hình 11.1 phạm vi của biển Đông, các nước chung với biển Đông.

Xác định trên hình 11.1 phạm vi của biển Đông, các nước chung với biển Đông.  (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Xác định trên hình 11.1 phạm vi của biển Đông, các nước chung với biển Đông.


Phạm vi của Biển Đông:

+ Biển Đông là một biển nửa kín, nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương trải rộng từ vĩ độ 30 N đến vĩ độ 260 B và từ kinh độ 1000Đ đến 1210 Đ.

+ Biển Đông có diện tích khoảng 3,44 triệu km2 (lớn thứ 2 ở Thái Bình Dương và thứ ba trên thế giới).

+ Biển Đông có hai vịnh lớn là Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan.

– Các nước có chung Biển Đông với Việt Nam là: Trung Quốc, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lay-xia, Xing-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Xác định trên hình 11.1 phạm vi của biển Đông, các nước chung với biển Đông. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button