Xác định công việc cần thực hiện Để tạo được chương trình “Chú chó đáng yêu” trong Scratch như bạn An mong muốn, em hãy xác định các công việc cần thực hiện.

Câu hỏi:

Xác định công việc cần thực hiện

Để tạo được chương trình “Chú chó đáng yêu” trong Scratch như bạn An mong muốn, em hãy xác định các công việc cần thực hiện.

Bạn đang xem: Xác định công việc cần thực hiện Để tạo được chương trình “Chú chó đáng yêu” trong Scratch như bạn An mong muốn, em hãy xác định các công việc cần thực hiện.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Để tạo ra được chương trình “Chú chó đang yêu” theo ý tưởng của bạn An. Ta thực hiện các công việc sau:

1. Thay đổi nhân vật, sân khấu:

– Nhân vật: Một chú chó

– Sân khấu: Một khu vườn

2. Tạo chương trình

– Sử dụng các lệnh điều khiển chú chó di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên trong khu vườn

– Sử dụng các lệnh điều khiển chú chó không di chuyển ra khỏi vườn

– Sử dụng các lệnh điều khiển chú chó phát âm thanh tiếng chó sủa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Xác định công việc cần thực hiện Để tạo được chương trình “Chú chó đáng yêu” trong Scratch như bạn An mong muốn, em hãy xác định các công việc cần thực hiện. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button