Với số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng A. (a.b)^(m + n) = a^m + a^n

Câu hỏi:

Với số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Sử dụng các công thức liên quan đến lũy thừa.

Cách giải:

Với số thực dương a, b bất kì, ta có: ({left( {ab} right)^m} = {a^m}{b^m})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Với số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng A. (a.b)^(m + n) = a^m + a^n của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button