Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. B. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. C. trễ pha

Câu hỏi:

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. B. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. C. trễ pha


Đáp án đúng: C

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. B. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4. C. trễ pha của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button