Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh a / (1 + 9b^2) + b / (1 + 9c^2)

Câu hỏi:

Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh a / (1 + 9b^2) + b / (1 + 9c^2) (ảnh 1)”></p>
<div class= Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh a / (1 + 9b^2) + b / (1 + 9c^2)


Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh a / (1 + 9b^2) + b / (1 + 9c^2) (ảnh 2)”></p>
<div><img decoding=Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh a / (1 + 9b^2) + b / (1 + 9c^2) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button