Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: x^6 : x^3 ( x khác 0)

Câu hỏi:

Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: x6 : x3 ( x ≠ 0)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: x^6 : x^3 ( x khác 0)


x6 : x3 = x(6-3) = x3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: x^6 : x^3 ( x khác 0) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button