Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: a^4 : a^4 (a khác 0)

Câu hỏi:

Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa:  a4 : a4 (a ≠ 0). 

 

Bạn đang xem: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: a^4 : a^4 (a khác 0)

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có: a4 : a4 = a(4-4) = a0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: a^4 : a^4 (a khác 0) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button