Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: 7^12 : 7^4

Câu hỏi:

Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: 712 : 74

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: 7^12 : 7^4


Ta có: 712 : 74 = 7(12-4) = 78

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa: 7^12 : 7^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button