Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216

Câu hỏi:

Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216


Dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

27 = 3.3.3 = 33

125 = 5.5.5 = 53

216 = 6.6.6 = 63

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button