Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196

Câu hỏi:

Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196


Ta có:

64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132;

196 = 14.14 = 142.

Vậy 64 = 82, 169 = 132, 196 = 142.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button