Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10 1 000; 1 000 000

Câu hỏi:

Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000;   1 000 000;    1 tỉ;   100 ... 0
                     12 ch s 0
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10 1 000; 1 000 000


Viết dưới dạng lũy thừa của 10

1 000 = 103

1 000 000 = 106

1 tỉ = 1 000 000 000 = 109

1 000 000 000 000 = 1012

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10 1 000; 1 000 000 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button