Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: x.x5

Câu hỏi:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:  x.x5 

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: x.x5


(Lưu ý trong câu này x là cơ số và x1 = x)

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: x.x5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button