Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a^3.a^2.a^5

Câu hỏi:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a3.a2.a5

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a^3.a^2.a^5


(Lưu ý trong câu này a là cơ số)

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a^3.a^2.a^5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button