Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 2^3.2^2.2^4

Câu hỏi:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 23.22.24 

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 2^3.2^2.2^4


23.22.24 = 23+2+4 = 29

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 2^3.2^2.2^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button