Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 10^2.10^3.10^5

Câu hỏi:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 102.103.105

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 10^2.10^3.10^5


102.103.105 = 102+3+5 = 1010

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: 10^2.10^3.10^5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button