Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 7^5.7

Câu hỏi:

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 75.7

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 7^5.7


75.7 = 75+1 = 76

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 7^5.7 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button