Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 3^8:3^4

Câu hỏi:

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 38:34  

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 3^8:3^4


38:34 = 38-4 = 34

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 3^8:3^4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button