Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 10^8:10^2

Câu hỏi:

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:108:102 

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 10^8:10^2


108:102 = 108-2 = 106

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 10^8:10^2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button