Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 6.6.6.3.2

Câu hỏi:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. 6.6.6.3.2

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 6.6.6.3.2


 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 hoặc 6.6.6.3.2 = 63.3.2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 6.6.6.3.2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button