Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 2.2.2.3.3

Câu hỏi:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 2.2.2.3.3

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 2.2.2.3.3


2.2.2.3.3 = 23 .32.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 2.2.2.3.3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button