Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 100.10.10.10

Câu hỏi:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 100.10.10.10

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 100.10.10.10


100.10.10.10 = 100. 103 hoặc 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa 100.10.10.10 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button