Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính và đưa ra màn hình tổng các số từ

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính và đưa ra màn hình tổng các số từ 1 đến n chia hết cho 3.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính và đưa ra màn hình tổng các số từ


var n,i,t:integer;

write(‘Nhap n=’); readln(n);

until n>0;

for i:=1 to n do

if i mod 3=0 then t:=t+i;

writeln(‘Tong cac so chia het cho 3 trong khoang tu 1 toi ‘,n,’ la: ‘,t);

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính và đưa ra màn hình tổng các số từ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button