Viết chương trình in ra màn hình tính tổng các số dương từ 1 đến n. Với n Ɩà

Câu hỏi:

Viết chương trình in ra màn hình tính tổng các số dương từ 1 đến n. Với n Ɩà số nguyên được nhập vào từ bàn phím.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra màn hình tính tổng các số dương từ 1 đến n. Với n Ɩà


var ins: integer;

write (‘nhap n: ‘); readln (n);

for i:=1 to n do s:=s+i;

writeln (‘tong la: ‘s);

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình in ra màn hình tính tổng các số dương từ 1 đến n. Với n Ɩà của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button