Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

Câu hỏi:

Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10


538 = 5 . 100 + 3 . 10 + 8 = 5 . 102 + 3 . 101 + 8 . 100

(abcd) = a . 1000 + b . 100 + c . 10 + d = a . 103 + b . 102 + c . 101 + d . 100

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button