Viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa P = căn bậc hai x + căn bậc ba x^2 A. P = x^7/6

Câu hỏi:

Viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa (P = sqrt x sqrt[3]{{{x^2}}})

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Sử dụng các công thức (sqrt[n]{{{a^m}}} = {a^{frac{m}{n}}};,,,{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}})

Cách giải: (P = sqrt x sqrt[3]{{{x^2}}} = {x^{frac{1}{2}}}.{x^{frac{2}{3}}} = {x^{frac{7}{6}}})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa P = căn bậc hai x + căn bậc ba x^2 A. P = x^7/6 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button