Vì sao giống cây trồng đa bội lại có năng suất, sức sống cao hơn so với giống cây rông lưỡng bội?

Câu hỏi:

Vì sao giống cây trồng đa bội lại có năng suất, sức sống cao hơn so với giống cây rông lưỡng bội?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Vì sao giống cây trồng đa bội lại có năng suất, sức sống cao hơn so với giống cây rông lưỡng bội?


Thể đa bội thường gặp ở Thực vật, bởi Thể đa bội ở thực vật tế bào thường có lượng ADN tăng lên gấp bội, cơ quan sinh dưỡng to, chống chịu khỏe và sinh tổng hợp các chất hữu cơ mạnh mẽ, Những thể đa bội chẵn vẫn sinh sản bình thường, còn những thể đa bội lẻ chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Vì sao giống cây trồng đa bội lại có năng suất, sức sống cao hơn so với giống cây rông lưỡng bội? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button