Vẽ đồ thị hàm số y = -2/3 x a) Tìm trên đồ thị điểm A có tung độ bằng −2;

Câu hỏi:

Vẽ đồ thị hàm số 

y=23x

a) Tìm trên đồ thị điểm A có tung độ bằng −2;

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y = -2/3 x a) Tìm trên đồ thị điểm A có tung độ bằng −2;

Xem lời giải


Trả lời:


Đồ thị hàm số

y=23x

đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm

M1;23

Vẽ đồ thị hàm số y = -2/3 x a) Tìm trên đồ thị điểm A có tung độ bằng −2; (ảnh 1)

a) A là điểm trên đồ thị có tung độ bằng −2.

Khi đó

2=23xAxA=2:23=3

Vậy A(3; −2).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Vẽ đồ thị hàm số y = -2/3 x a) Tìm trên đồ thị điểm A có tung độ bằng −2; của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button