Vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại bằng 1,256 m/s và gia tốc cực đại bằng 80 m/s^2. Lấy π = 3,14 và π^2 = 10. Chu kì và biên độ dao động của vật là:

Câu hỏi:

Vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại bằng 1,256 m/s và gia tốc cực đại bằng 80 m/s2. Lấy π = 3,14 và π2 = 10. Chu kì và biên độ dao động của vật là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: A

vmax=Aωamax=Aω2A=v2amax=2cm;ω=20πrad/sT=0,1s

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại bằng 1,256 m/s và gia tốc cực đại bằng 80 m/s^2. Lấy π = 3,14 và π^2 = 10. Chu kì và biên độ dao động của vật là: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button