Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Câu hỏi:

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:   (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:


20 × 70 = 20 × 7 × 10 = 140 × 10 = 1 400

40 × 40 = 40 × 4 × 10 = 160 × 10 = 1 600

300 × 40 = 300 × 10 × 4 = 3 000 × 4 = 12 000

600 × 30 = 600 × 10 × 3 = 6 000 × 3 = 18 000

2 000 × 30 = 2 000 × 3 × 10 = 6 000 × 10 = 60 000

3 000 × 60 = 3 000 × 10 × 6 = 30 000 × 6 = 180 000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button