Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là gì?

Câu hỏi:

Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là gì?

A. Bảo vệ môi trường, giúp cho sự phát triển của thủy sản, giúp cân bằng sinh thái, tạo sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và xuất khẩu.

Bạn đang xem: Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là gì?

B. Bảo vệ môi trường, giúp cho sự phát triển của thủy sản, giúp cân bằng sinh thái, tạo sản phẩm sạch, bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

C. Bảo vệ môi trường, giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản, hạn chế bệnh cho thủy sản, tạo sản phẩm sạch, bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

D. Bảo vệ môi trường, giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản, hạn chế bệnh cho thủy sản, giúp cân bằng sinh thái, tạo sản phẩm sạch.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Giải thích: Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản nhằm đảm bảo thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật; tạo thực phẩm sạch, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là gì? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button