Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là A. tương tác từ B. tương tác điện C. tương tác hấp dẫn D. vừa tương tác điện vừa tương tác hấp dẫn

Câu hỏi:

Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là A. tương tác từ B. tương tác điện C. tương tác hấp dẫn D. vừa tương tác điện vừa tương tác hấp dẫn


Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là vừa tương tác điện vừa tương tác hấp dẫn ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là A. tương tác từ B. tương tác điện C. tương tác hấp dẫn D. vừa tương tác điện vừa tương tác hấp dẫn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button