Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/s^2 và đi được quãng đường dài 100 m. Hãy chia quãng đường đó ra hai phần sao cho vật đi được hai phần đó trong ha

Câu hỏi:

Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/

s2

 và đi được quãng đường dài 100 m. Hãy chia quãng đường đó ra hai phần sao cho vật đi được hai phần đó trong hai khoảng thời gian bằng nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/s^2 và đi được quãng đường dài 100 m. Hãy chia quãng đường đó ra hai phần sao cho vật đi được hai phần đó trong hai khoảng thời gian bằng nhau. (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m/s^2 và đi được quãng đường dài 100 m. Hãy chia quãng đường đó ra hai phần sao cho vật đi được hai phần đó trong ha của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button