Từ một điểm A Ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD. Tia phân giác của góc BAC cắt BC, BD lần lược tại M và N vẽ dây BF vuông góc với MN cắt MN tại H, cắt CD tại E. Chứng minh

Câu hỏi:

Từ một điểm A Ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD. Tia phân giác của góc BAC cắt BC, BD lần lược tại M và N vẽ dây BF vuông góc với MN cắt MN tại H, cắt CD tại E.  Chứng minh :

a)     Tam giác ABE cân.

Bạn đang xem: Từ một điểm A Ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD. Tia phân giác của góc BAC cắt BC, BD lần lược tại M và N vẽ dây BF vuông góc với MN cắt MN tại H, cắt CD tại E. Chứng minh

b)     BE là tia phân giác của góc CBD

c)   Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Từ một điểm A Ở ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD. Tia phân giác của góc BAC cắt BC, BD lần lược tại M và N vẽ dây BF vuông góc với MN cắt MN tại H, cắt CD tại E. Chứng minh của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button