Từ cực Bắc của Trái Đất A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất. B. trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất. C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất. D. gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.

Câu hỏi:

Từ cực Bắc của Trái Đất

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Từ cực Bắc của Trái Đất A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất. B. trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất. C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất. D. gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.


Từ cực Bắc của Trái Đất gần với cực Nam địa lí của Trái Đất ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Từ cực Bắc của Trái Đất A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất. B. trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất. C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất. D. gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button