Truy xuất dữ liệu bảng casi theo các tiêu chí khác nhau.

Câu hỏi:

Truy xuất dữ liệu bảng casi theo các tiêu chí khác nhau.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Truy xuất dữ liệu bảng casi theo các tiêu chí khác nhau.


Để truy xuất dữ liệu từ bảng “casi” theo các tiêu chí khác nhau, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL) để tạo các câu truy vấn phù hợp. Dưới đây là một số ví dụ về cách truy xuất dữ liệu từ bảng “casi” theo các tiêu chí khác nhau:

-Truy xuất tất cả các dòng dữ liệu từ bảng “casi”:

sqlCopy code

SELECT * FROM casi;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có “idcasi” là 1:

SELECT * FROM casi WHERE idcasi = 1;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có “tencasi” chứa từ khóa “Hoa”:

SELECT * FROM casi WHERE tencasi LIKE ‘%Hoa%’;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có “tencasi” bắt đầu bằng chữ “N”:

SELECT * FROM casi WHERE tencasi LIKE ‘N%’;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ theo thứ tự tên theo thứ tự từ A đến Z:

SELECT * FROM casi ORDER BY tencasi ASC;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ theo thứ tự “idcasi” giảm dần:

SELECT * FROM casi ORDER BY idcasi DESC;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có “idcasi” nằm trong danh sách (1, 2, 3):

SELECT * FROM casi WHERE idcasi IN (1, 2, 3);

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Truy xuất dữ liệu bảng casi theo các tiêu chí khác nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button