Truy xuất dữ liệu bảng banthuam theo các tiêu chí khác nhau.

Câu hỏi:

Truy xuất dữ liệu bảng banthuam theo các tiêu chí khác nhau.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Truy xuất dữ liệu bảng banthuam theo các tiêu chí khác nhau.


Dưới đây là một số ví dụ về truy vấn SQL để truy xuất dữ liệu từ bảng “banthuam” với các tiêu chí khác nhau:

– Truy xuất tất cả dữ liệu từ bảng “banthuam”:

SELECT * FROM banthuam;

Truy xuất dữ liệu từ bảng “banthuam” với điều kiện cụ thể trên trường “idbannhac”:

SELECT * FROM banthuam WHERE idbannhac = 1; — Giả sử giá trị idbannhac cần tìm là 1

– Truy xuất dữ liệu từ bảng “banthuam” với điều kiện kết hợp giữa nhiều trường:

SELECT * FROM banthuam WHERE idcasi = 2 — Giả sử giá trị idcasi cần tìm là 2 AND banthuam >= 100; — Giả sử giá trị banthuam cần tìm là lớn hơn hoặc bằng 100

– Truy xuất chỉ một số trường cụ thể từ bảng “banthuam”:

SELECT idbannhac, idcasi FROM banthuam;

-Truy xuất dữ liệu từ bảng “banthuam” sắp xếp theo một trường cụ thể:

SELECT * FROM banthuam ORDER BY idbannhac ASC; — Giả sử muốn sắp xếp theo trường idbannhac tăng dần.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Truy xuất dữ liệu bảng banthuam theo các tiêu chí khác nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button