Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau , màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D có

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau

0,5 mm

, màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D có thể thay đổi được. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

λ380 nmλ640 nm.M

 và N là hai điểm trên màn cách vị trí vân sáng trung tâm lần lượt là

6,4 mm

 và 9,6mm. Ban đầu khi

D=0,8 m

 thì tại M và N là vị trí các vân sáng.

KhiD=1,6 m

 thì một trong hai vị trí của M và N là vị trí của vân tối. Di chuyển màn từ từ dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe và ra xa hai khe từ vị trí cách hai khe một đoạn

D1

 đến vị trí cách hai khe một đoạn

D2

. Trong quá trình dịch chuyển màn, số lần tại N là vị trí vân sáng (không tính thời điểm ban đầu) là

Xem lời giải


Trả lời:


λ=xMakMD=4kMλ=xNakND=6kN

Mặt khác:

0,38λ0,64=>0,384kM0,640,386kN0,64 kM7,8,9,10kN10,11,12,13,14,152

.

Từ (1) 

2=>kM=10

 và 

kN=15=> λ=0,4μm

Khi

D=1,6 m

:

kN=xNaλD=9,60,50,41,6=7,5

vậy: 

7,5kN<15

=> Trong quá trình dịch chuyển màn, số lần tại N là vị trí vân sáng là 7 lần.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau , màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D có của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button