Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 9,6 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 9,6 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, P là một điểm cực tiểu giao thoa cách A và B lần lượt là 15cm, và 20cm, giữa P và đường trung trực của đoạn thẳng AB có hai vân giao thoa cực tiểu khác, số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AP là

Xem lời giải


Trả lời:


Theo đề

=>P

 thuộc đường cực tiểu 

k=2

d2d1=k+0,5λλ=d2d1k+0,5=20152+0,5=2 cm

Số cực đại trên AB là:

ABλ<k<ABλ4,8<k<4,8k4,3,4

Trên AP, k nhận những giá trị: 3, 4 => Số cực đại trên AP là 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 9,6 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button