Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng A. bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng.

Câu hỏi:

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng A. bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng.


Đáp án đúng: C

Trong sóng dừng khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng A. bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button