Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự: chiểu của ngón giữa, của ngón cái là chiều của yếu tố nào? A. dòng điện, từ trường B. từ trường, lực từ C. dòng điện, lực từ D. từ trường, dòng đi

Câu hỏi:

Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự: chiểu của ngón giữa, của ngón cái là chiều của yếu tố nào?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự: chiểu của ngón giữa, của ngón cái là chiều của yếu tố nào? A. dòng điện, từ trường B. từ trường, lực từ C. dòng điện, lực từ D. từ trường, dòng đi


Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự: chiểu của ngón giữa, của ngón cái là chiều của dòng điện, lực từ ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự: chiểu của ngón giữa, của ngón cái là chiều của yếu tố nào? A. dòng điện, từ trường B. từ trường, lực từ C. dòng điện, lực từ D. từ trường, dòng đi của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button