Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là A. tiến hoá hoá học. B. tiến hoá tiền sinh học.

Câu hỏi:

Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng là: A

Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là A. tiến hoá hoá học.  B. tiến hoá tiền sinh học.  (ảnh 1)

Trong quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là tiến hóa hóa học.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong quá trình tiến hoá của sự sống trên Trái Đất, giai đoạn đầu tiên là A. tiến hoá hoá học. B. tiến hoá tiền sinh học. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button