Trong phần mềm GIMP, để làm cho bông hoa thược dược đỏ hơn, ta có thể sử dụng công cụ “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) để điều chỉnh màu sắc của ảnh. Dưới đây là các bước cơ bản:

Câu hỏi:

Trong phần mềm GIMP, để làm cho bông hoa thược dược đỏ hơn, ta có thể sử dụng công cụ “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) để điều chỉnh màu sắc của ảnh. Dưới đây là các bước cơ bản:

– Mở bức ảnh hoa thược dược trong GIMP bằng cách nhấp vào “File” (Tệp) > “Open” (Mở) và chọn tập tin ảnh của bạn.

Bạn đang xem: Trong phần mềm GIMP, để làm cho bông hoa thược dược đỏ hơn, ta có thể sử dụng công cụ “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) để điều chỉnh màu sắc của ảnh. Dưới đây là các bước cơ bản:

– Trong cửa sổ Layers (Tầng), đảm bảo bạn đang làm việc trên tầng ảnh gốc bằng cách chọn tầng ảnh đó.

– Đi đến “Colors” (Màu sắc) trên thanh công cụ ở trên cùng của cửa sổ, và chọn “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) từ menu xuống.

– Trong cửa sổ điều chỉnh Curves hoặc Levels, bạn có thể thay đổi giá trị của các kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để điều chỉnh màu sắc của bông hoa thược dược. Thường thì bạn có thể kéo đường cong lên hoặc xuống để điều chỉnh độ sáng và độ tối của các mức màu sắc khác nhau.

– Ta cũng có thể sử dụng công cụ “Hue-Saturation” (Sắc thái – Bão hòa) trong menu “Colors” (Màu sắc) để tăng độ bão hòa của màu đỏ và làm cho bông hoa thược dược trông đỏ hơn.

Trong phần mềm GIMP, để làm cho bông hoa thược dược đỏ hơn, ta có thể sử dụng công cụ “Open” (Mở) và chọn tập tin ảnh của bạn. – Trong cửa sổ Layers (Tầng), đảm bảo bạn đang làm việc trên tầng ảnh gốc bằng cách chọn tầng ảnh đó. – Đi đến “Colors” (Màu sắc) trên thanh công cụ ở trên cùng của cửa sổ, và chọn “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) từ menu xuống. – Trong cửa sổ điều chỉnh Curves hoặc Levels, bạn có thể thay đổi giá trị của các kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để điều chỉnh màu sắc của bông hoa thược dược. Thường thì bạn có thể kéo đường cong lên hoặc xuống để điều chỉnh độ sáng và độ tối của các mức màu sắc khác nhau. – Ta cũng có thể sử dụng công cụ “Hue-Saturation” (Sắc thái – Bão hòa) trong menu “Colors” (Màu sắc) để tăng độ bão hòa của màu đỏ và làm cho bông hoa thược dược trông đỏ hơn. (ảnh 1)” />

Xem lời giải


Trả lời:


Có, bạn có thể dùng công cụ “Split Tone” (Tách màu) trong GIMP để chỉnh màu trên toàn bộ ảnh và tạo hiệu ứng trái táo gồm hai nửa với màu sắc khác nhau. Dưới đây là các bước chi tiết:

– Mở bức ảnh quả táo màu đỏ trong GIMP bằng cách nhấp vào “File” (Tệp) > “Open” (Mở) và chọn tập tin ảnh của bạn.

– Đi đến “Colors” (Màu sắc) trên thanh công cụ ở trên cùng của cửa sổ, và chọn “Split Tone” (Tách màu) từ menu xuống.

– Trong cửa sổ điều chỉnh Split Tone, bạn có thể thay đổi màu sắc của Highlights (Điểm sáng) và Shadows (Bóng) bằng cách chọn màu trong bảng màu hoặc nhập giá trị mã màu RGB.

– Để tạo hiệu ứng trái táo gồm hai nửa với màu sắc khác nhau, bạn có thể chọn màu khác nhau cho Highlights và Shadows. Ví dụ, bạn có thể chọn màu đỏ cho Highlights và màu cây chđỏ tím cho Shadows, hoặc ngược lại.

– Sau khi đã đạt được kết quả mong muốn, nhấp vào nút “OK” để áp dụng các điều chỉnh vào bức ảnh của bạn.

– Nếu cần, bạn cũng có thể điều chỉnh các thông số khác trong Split Tone, chẳng hạn như Balance (Cân bằng) để điều chỉnh sự phân bố của màu sắc giữa Highlights và Shadows.

Cuối cùng, nhấp vào “File” (Tệp) > “Export As” (Xuất ra) để lưu bức ảnh đã chỉnh sửa với màu sắc của trái táo gồm hai nửa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong phần mềm GIMP, để làm cho bông hoa thược dược đỏ hơn, ta có thể sử dụng công cụ “Curves” (Đường cong) hoặc “Levels” (Độ mức) để điều chỉnh màu sắc của ảnh. Dưới đây là các bước cơ bản: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button