Trong một tuần hai bạn Lực và Duyên sưu tầm được 87 từ tiếng Anh chỉ con

Câu hỏi:

Trong một tuần hai bạn Lực và Duyên sưu tầm được 87 từ tiếng Anh chỉ con vật. Lực sưu tầm được nhiều hơn Duyên 5 từ. Hỏi trong tuần đó mỗi bạn đã sưu tầm được bao nhiêu từ tiếng Anh chỉ con vật?

Trong một tuần hai bạn Lực và Duyên sưu tầm được 87 từ tiếng Anh chỉ con (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Trong một tuần hai bạn Lực và Duyên sưu tầm được 87 từ tiếng Anh chỉ con


Bạn Lực sưu tầm được số từ là:

(87 + 5) : 2 = 46 (từ)

Bạn Duyên sưu tầm được số từ là:

46 – 5 = 41 (từ)

Đáp số: Lực: 46 từ

Duyên: 41 từ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong một tuần hai bạn Lực và Duyên sưu tầm được 87 từ tiếng Anh chỉ con của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button