Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2. 105 đvC, có A1 + A2 = 60%.

Câu hỏi:

Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2. 105 đvC, có A1 + A2 = 60%. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình trên là 

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2. 105 đvC, có A1 + A2 = 60%. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button