Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 4x + 2y – 6z + 4 = 0

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 4x + 2y – 6z + 4 = 0) có bán kính R là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {z^2} + 2ax + 2by + 2cz + d = 0) có bán kính (R = sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d} )

Cách giải:

Mặt cầu trên có bán kính (R = sqrt {{2^2} + {{left( { – 1} right)}^2} + {3^2} – 4} = sqrt {10} )

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 4x + 2y – 6z + 4 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button