Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z – 1 = 0 và đường thẳng

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z – 1 = 0 và đường thẳng Δ ​:x+12=y1=z33. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm B2;1;5song song với (P) và vuông góc với Δ

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Δ có vectơ chỉ phương aΔ=2;1;3
(P) có vectơ pháp tuyến nP=2;1;2
Gọi ad là vectơ chỉ phương d
d//PdΔadnPadaΔad=aΔ;nP=5;2;4
Vậy phương trình chính tắc của d là x25=y+12=z54

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z – 1 = 0 và đường thẳng

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z – 1 = 0 và đường thẳng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button