Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véctơ a và b tạo với nhau góc

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véctơ ab tạo với nhau góc 120oa=3, b=5. Tính độ dài của véctơ a+b.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Ta có a+b2=a+b2=a2+2a.b+b2=32+2.3.5.cos120o+52=19.
Nên a+b=19.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véctơ a và b tạo với nhau góc

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véctơ a và b tạo với nhau góc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button