Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + (m + 1)y – 2z + m = 0

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (left( P right):x + left( {m + 1} right)y – 2z + m = 0)(left( Q right):2x – y + 3 = 0), với m là tham số thực. Để (left( P right))(left( Q right)) vuông góc thì giá trị của bằng bao nhiêu?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp: (left( P right) bot left( Q right) Leftrightarrow {overrightarrow n _{left( P right)}}.{overrightarrow n _{left( Q right)}} = 0)

Cách giải:

({overrightarrow n _{left( P right)}} = left( {1;m + 1; – 2} right);,,,{overrightarrow n _{left( Q right)}} = left( {2; – 1;0} right))

(left( P right) bot left( Q right) Leftrightarrow {overrightarrow n _{left( P right)}}.{overrightarrow n _{left( Q right)}} = 0 Leftrightarrow 2 – left( {m + 1} right) = 0 Leftrightarrow m = 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + (m + 1)y – 2z + m = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button