Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1: x-2/-1=y-1/3==z-1/2

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1:x21=y13=z12d2:x=13ty=2+tz=1t. Phương trình đường thẳng nằm trong α:x+2y3z2=0 và cắt hai đường thẳng d1, d2 là:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
Gọi d là đường thẳng cần tìm
• Gọi A=d1α
Ad1A2a;1+3a;1+2aAαa=1A3;2;1
• Gọi B=d2α
Bd2B13b;2+b;1bBαb=1B2;1;2
• d đi qua điểm A3;2;1 và có vectơ chỉ phương AB=5;1;1
Vậy phương trình chính tắc của d là x35=y+21=z+11.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1: x-2/-1=y-1/3==z-1/2

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1: x-2/-1=y-1/3==z-1/2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button